Info utviklingssamtaler vinter 2021

Hei og hjertelig velkommen til utviklingssamtalene på TVS!

Litt generelt om samtalene

På Tyrifjord videregående skole gjennomfører vi utviklingssamtaler med hver enkelt lærer. Til en samtale er det bare satt av i underkant av 10 min, derfor kan kontaktlærer bare snakke om sitt eget fag og generelle ting. Hvis du vil vite hvordan det går i andre fag, må du snakke med den aktuelle faglæreren. Det er viktig at du snakker med eleven og finner ut hvilke lærere du/dere ønsker å snakke med, og fyller dette inn i påmeldingsskjemaet (se lenken nederst). For internatelever kan det også være aktuelt å snakke med ansatte på internatet. Vi oppfordrer til at eleven er med på samtalene der det er mulig. Konferansetimene er fordelt på to dager (se oppdelingen nedenfor).

Om påmeldingen: Det er lurt å sende inn påmeldingen så tidlig som mulig siden samtalene settes opp etter første-mann-til-mølla-prinsippet. Det vil på tross av dette alltid være mulig å snakke med kontaktlæreren. Husk at påmeldingen må skje innen fristen!

 

På grunn av koronasituasjonen blir alle samtalene digitale via Zoom eller per telefon. Det sendes ut lenke til møterommene kort tid i forveien. Det er viktig at du oppgir korrekt e-post og mobilnummer slik at vi kan sende lenke og evt ta kontakt på mobilen.

Foresatte til INTERNATELEVER har møtetid søndag den 7. februar fra kl. 10.30.

Foresatte til DAGELEVER har møtetid tirsdag den 9. februar fra kl. 19.

Påmeldingsfrist for alle møter: Mandag den 1. februar

PÅMELDINGSSKJEMA: http://www.skjema.tyrifjord.vgs.no/fmote/

Samlingen med foreldreforeningen samt felles foreldremøtet utgår. Nærmere informasjon fra foreldreforeningen blir gitt på gruppens facebookside: Foreldreforeningen på TVS. Hvis du som foreldre ikke er medlem av gruppa, oppfordres du til å søke opp gruppa og be om medlemskap i dag. Ellers vil du alltid motta relevant informasjon per e-post.