Søknad Tyrifjord vgs.

Generell informasjon: Du er deltidselev dersom du ikke har 100% studiebelastning. Søkere med ungdomsrett kan bare tas opp i fag de ikke har brukt av retten i tidligere (unntatt ved omvalg). Søkere uten ungdomsrett kan søke med status «uten rett» og kan tas opp i fag som ikke er fullført og bestått tidligere. Søkere uten ungdomsrett som er 25 år eller eldre må levere en realkompetansevurdering før søknaden kan behandles. For elever fra Buskerud fylke gjøres realkompetansevurderingen av OPUS Ringerike Karrieresenter. De kan kontaktes på tlf. 310 02 700. Hvis du er fra et annet fylke, må du ta kontakt med inntakskontoret i hjemfylket.
fag, fag, osv
Søkere til Vg4 som er 24 år og eldre må levere realkompetansevurdering
** søkere 25 år eller eldre må realkompetansevurderes for å kunne bli opptatt som elev. I Buskerud fylke gjøres dette av OPUS Ringerike Karrieresenter. Ta kontakt med dem på tlf. 32 17 13 00 og si at du trenger en realkompetansevurdering. Din søknad blir behandlet som deltidssøker.

Maximum file size: 30MB

Du må ha et fremmedspråk nr. 2. Vi kan tilby deg dette.
Du må ha et fremmedspråk nr. 2. Vi kan tilby deg dette.
Du må ha et fremmedspråk nr. 2. Vi kan tilby deg dette.
Du må ha et fremmedspråk nr. 2. Vi kan tilby deg dette.
Du må ha et fremmedspråk nr. 2. Vi kan tilby deg dette.
Du må ha et fremmedspråk nr. 2. Vi kan tilby deg dette.

Maximum file size: 157.29MB

Vi anbefaler bilde av karakterutskrift/vitnemål. Hvis du må bruke skjermdump, må ditt navn, skolens navn og årstall være synlig i bildet.

Elev

Foresatte

Diverse info

Søker du opptak som internatelev vil en person fra internatet ta kontakt for en samtale når vi behandler søknaden.
Enerom kan ikke garanteres, men prioriteres ut fra kapasitet og andre hensyn.
Hvem skal være økonomisk ansvarlig for skolepenger? *
Den som skal signere den økonomiske avtalen med skolen må ha fylt 18 år. Valget kan endres senere ved å kontakte skolen. Gjeldende priser finner du på nettsidene våre.